12
تفکر سیستمی، رویکرد حل مسائل و مشکلات
1 (1)

تغییرات کوچک نتایج بزرگ به بار می آورند ولی باید دانست محدوده عمل این تغییرات بدیهی نیستند

تغییرات کوچک نتایج بزرگ به بار می آورند ولی باید دانست محدوده عمل این تغییرات بدیهی نیستند

تصویر ذهنی شما جمع کل همه باورها، نگرش ها، احساسات و عقاید شما درباره خودتان و دنیایتان است.

Picture1
previous arrow
next arrow

سخنی با شما

مقداد مهدی نظر

اینکه نسبت به دنیای اطرافتون دیدی بی احساس داشته باشید، سخت است. حتی اگر سعی کنید، نمی توانید نسبت به همه چیز بی تفاوت باشید.ما انسانها موجوداتی احساسی هستیم و در نگرش به دنیا، حداقل به نظرات و تجربیات خودمان اهمیت می دهیم. خیلی وقت ها چارچوب هایی به عنوان مدل ذهنی برای خودمان ساخته ایم که خارج شدن از آنها برایمان خیلی سخت به نظر می رسد. هر چند با کمک مطالعه و بهره مندی از تجربیات دیگران،ارزیابی صادقانه از اشتباهات و کمی فکر کردن امکان تغییر یا اصلاح این مدل ها وجود دارد. در هر حال باید بدانیم که دانسته ها و الگوهای ذهنی تاثیر بی بدیلی در نگرش و رفتار ما در زندگی دارند و لازم است آن ها را بشناسیم و بتوانیم مدیریت کنیم.

شاد و سرزنده باشید

دوستدار شما: مقداد مهدی نظر