اینکه نسبت به دنیای اطرافتون دیدی بی احساس داشته باشید، سخت است. حتی اگر سعی کنید، نمی توانید نسبت به همه چیز بی تفاوت باشید.ما انسانها موجوداتی احساسی هستیم و در نگرش به دنیا، حداقل به نظرات و تجربیات خودمان اهمیت می دهیم. خیلی وقت ها چارچوب هایی به عنوان مدل ذهنی برای خودمان ساخته ایم که خارج شدن از آنها برایمان خیلی سخت به نظر می رسد. هر چند با کمک مطالعه و بهره مندی از تجربیات دیگران،ارزیابی صادقانه از اشتباهات و کمی فکر کردن امکان تغییر یا اصلاح این مدل ها وجود دارد. در هر حال باید بدانیم که دانسته ها و الگوهای ذهنی تاثیر بی بدیلی در نگرش و رفتار ما در زندگی دارند و لازم است آن ها را بشناسیم و بتوانیم مدیریت کنیم.

شاد و سرزنده باشید

دوستدار شما: مقداد مهدی نظر