همه ما در آینده با چالشی جدی روبه رو هستیم . باید به این فکر کنیم که چه حقیقت مهمی وجود دارد که افراد کمی درمورد آن با ما موافق هستند. جواب به همین سوال می تواند چالش ما در آینده باشد.

تعیین نوع پیشرفت

باید ابتدای کار تعیین کنیم که می خواهیم پیشرفتی افقی داشته باشیم یا می‌خواهیم عمودی پیشرفت کنیم .اگر پیشرفت افقی را انتخاب کردیم هدف‌مان کپیبرداری از چیزهای یا کارهای است که تاکنون انجام شده و ارائه شده اند . بنا بر این باید نسخه ای بهتر از آنچه که تاکنون انجام شده ارائه کنیم تا بتوانیم نظر مشتری های مان را جلب کنیم . اما اگر بخواهیم پیشرفت تند یا عمودی را انتخاب کنیم ، باید به فکر انجام کارهای جدیدی باشیم که برای جامعه‌مان جذابیت داشته باشد و به عبارت دیگر نیاز به آن در جامعه و مشتریان احساس شده باشد . وقتی به سرعت رشد تکنولوژی نگاه می کنیم متوجه می‌شویم که دنیای آینده دنیای فناوری های جدید خواهد بود از این رو پیشرفت افقی یا جهانی سازی خصوصاً برای شروع یک کسب و کار جدید مناسب نمی باشد .  

پیشرفت فردی

ایده شروع کسب و کار

برای شروع یک کسب و کار آینده دار باید ایده های موجود و وضعیت حاکم را زیر سؤال ببریم و ایده و فکری جدید خلق کنیم که بتواند یک نیاز واقعی و ادامه دار جامعه انسانی را در هر حوزه ای رفع کند. در واقع  باید کسب و کار جدید را بازاندیشی کنیم و این می تواند مصداق پیشرفت از صفر به یک باشد.یعنی از نقطه ای که هیچ تفکری در مورد یک نیاز خاص صورت نگرفته تا نقطه ای که ایده و فکر جدیدی برای پاسخگویی به این نیاز شکل گرفته و بالغ شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *