اکثر ما همگام با تجربیات زندگی، وظیفه شناس تر، دلسوزتر و آرام تر می شویم. خیلی از این تغییرات بین 20 تا 40 سالگی اتفاق می افتد اما در واقع هیچ دوره ای از انسان نیست که تکامل شخصیت در آن متوقف شود. این تغییرات تا حدی از پیش برنامه ریزی شده و زیستی هستند. اما در کل تغییر شخصیت بیشتر تابعی از تجربیات زندگی است.

یک دلیل برای تغییر ما این است که ما چیزهایی را یاد می گیریم که قبلا نمی دانستیم. اگر بخواهیم هر کاری را واقعا خوب انجام دهیم باید ظرفیت هایمان را گسترش دهیم تا بفهمیم که با انجام دادن دوباره و دوباره هر کاری، چیزی که هرگز طبیعی نبود، تبدیل به یک عادت شود.

از آنجا که هیچ گونه ای روی کره ی زمین انعطاف پذیرتر از انسان نیست، ما تغییر می کنیم و متناسب با موقعیت هایمان رشد می کنیم. ما وقتی تغییر می کنیم متناسب با موقعیت هایمان رشد می کنیم. به عبارت دیگر ما وقتی تغییر می کنیم که مجبور به تغییر باشیم.

“ضرورت، مادر سازگاری است”

سرسختی کاملا ثابت نیست. مثل هر جنبه ای از شخصیت روانی ما، سرسختی هم بیشتر از چیزی که فکر کنید انعطاف پذیر است. وقتی افراد کارهایی را رها می کنند برای این کارشان علّتی دارند. در واقع آنها به دلایل متفاوتی این کار را انجام می دهند. قبل از اینکه کاری را که انجام می دهید رها کنید، یکی از 4 فکر زیر ممکن است در ذهنشان باشد:

  • خسته ام

  • ارزش تلاش کردن را ندارد.

  • برایم مهم نیست.

  • نمی توانم این کار را انجام دهم، پس بهتر است رهایش کنم.

فکرهایی مانند این نه از لحاظ اخلاقی و نه هیچ جنبه ی دیگری اشتباه نیستند. اما هر چه سطح هدف مد نظر بالاتر باشد باید برای بدست آوردن آن کمتر از این تفکرات را در ذهن پروراند. یا به عبارت دیگر اگر قرار به تغییری هم باشد نباید قطب نماهایتان را تغییر دهید.

مجموعه تحقیقات 4 ویژگی روانشناختی مشترک را بین الگوهای بالغ سرسختی نشان می دهند.

1-علاقه: اشتیاق با لذّت درونی از کاری که انجام می دهید شروع می شود. باید عاشق کاری باشید که انجامش می دهید.

2-ظرفیت تمرین: یک شکل سرسختی عادت روزانه تلاش برای انجام بهتر کارها نسبت به دیروز است. شما باید به ضعف هایتان غلبه کنید و این کار را بارها و بارها چند ساعت در روز انجام دهید سرسختی یعنی مقاومت در برابر از خود راضی بودن، به هر بهایی!

3-هدفمندی: چیزی که اشتیاق را کامل می کند، این عقیده است که کارتان اهمیت دارد. محال است که علاقه بدون هدفمندی دوام بیاورد. سپس لازم است کارتان هم از لحاظ شخصی جذاب باشد و در عین حال با رفاه دیگران هم ارتباط داشته باشد.

4-امید: نوعی از پشتکار است که متناسب با موقعیت است. امید فقط آخرین مرحله سرسختی را تعریف نمی کند. بلکه تمام مراحل آن را تعریف می کند. از آغاز تا پایان. ممکن است در نقاط مختلفی شکست بخوریم، اما اگر تسلیم شویم سرسختی از دست می رود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *